Wij voeren 17 juni actie in Den Haag

voor financiële steun en een gelijke behandeling: Honk4Hope

Wij snappen er niets meer van. Er mogen wél volle vliegtuigen van Schiphol vertrekken, maar een halfvolle touringcar loopt de kans aan de kant gezet te worden. Anderhalve meter afstand houden moet overal, maar daar waar dat niet kan (zoals in het ov of het vliegtuig) toch weer niet. We worden er gek van. We staan stil, kunnen geen droog brood verdienen en onze bedrijven dreigen straks massaal om te vallen omdat de steunmaatregelen voor een kapitaalintensief touringcarbedrijf niet voldoende zijn. Om duidelijk te maken dat we steun hard nodig hebben om ook na de coronacrisis nog een onmisbare schakel in de mobiliteit van Nederland te zijn voeren we woensdag 17 juni op publieksvriendelijke wijze actie in Den Haag.

Binnen onze sector vallen de hardste klappen door de coronamaatregelen. Om toch perspectief te hebben en op verzoek van de overheid maakten we een eigen coronarichtlijn zodat we heel voorzichtig weer aan omzet konden denken. De richtlijn gaat uit van zo veel mogelijk afstand houden en het gebruik van ongeveer de helft van de zitplaatsen van een touringcar, net zoals in het ov. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Ook verder is de richtlijn een kopie van het ov-protocol, met extra toevoegingen: vooraf checken we bij de passagier via een gezondheidsverklaring of het vervoer plaats kan vinden. Ook in de luchtvaart en bij contactberoepen wordt zo gewerkt. Ten slotte is een groep gemaximeerd op 30 personen, ook al betekent dit dat de inzet van onze touringcars veel minder oplevert dan vóór corona: het overeind houden van ons bedrijf is belangrijk, maar niet ten koste van alles. Veiligheid en gezondheid staan voorop.

Een bus is een bus

Met onze richtlijn - die werd aangeboden aan het ministerie, het veiligheidsberaad en de politie - dachten we te voldoen aan alle eisen. Op de valreep bleek echter dat er met twee maten wordt gemeten. Wij moeten de anderhalvemetermaatregelen strikter volgen dan het ov en de luchtvaart. Met name de uitzonderingspositie van de luchtvaart die gebaseerd is op de luchtverversing vinden we onbegrijpelijk. De luchtverversing in een touringcar doet niet onder voor die van een vliegtuig en is op sommige onderdelen zelfs beter.

Zonder €240 miljoen geen schoolreizen, geen dagtochten voor ouderen en geen vervoer voor het eredivisievoetbal meer!

Branchevereniging Busvervoer Nederland liet voor ons uitrekenen dat met de steunmaatregelen van de overheid voor een gemiddeld touringcarbedrijf nog een ruime drie ton aan ongedekte kosten overblijft. Om de hele branche te laten overleven is een steunpakket van €240 miljoen nodig. Het is duidelijk dat zonder steun er de komende periode veel bedrijven om zullen vallen. Dit heeft grote gevolgen voor de mobiliteit in Nederland. Zo kunnen schoolreizen dan niet meer worden gehouden, zullen ouderen hun dagtochten moeten missen en kunnen instellingen hun bewoners geen dagje uit meer bieden. Voetbalclubs en hun supporters moeten voortaan op een andere manier naar een uitwedstrijd. Werknemers die met eigen vervoer moeten komen zullen de druk op het ov of de filedruk verhogen.

Actie

Omdat wij ons niet gehoord voelen in Den Haag voeren wij op 17 juni op een publieksvriendelijke wijze actie. Met een colonne van veertig bussen maken we een rondrit door Den Haag. Daarna volgt een korte manifestatie op het Malieveld waarbij de ondernemers een manifest willen aanbieden aan de staatssecretaris van EZK en een vertegenwoordiger van de Vaste Kamercommissie van I&W. Deze actie van de busondernemers maakt deel uit van de internationale actie Honk4Hope.

Dit zeggen onze klanten over ons

Hoe onze reizen ervaren worden